คลิปนี้อธิบายให้ฟังว่าเอกภพที่เราอาศัยอยู่มีกี่มิติ และ ทฤษฎีฟิสิกส์อื่นๆที่เชื่อว่าเอกภพมีมิติซุกซ่อนอยู่เป็นอย่างไร?
4 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...