จับหนังสือมาอ่านให้มากกว่านั่งเขี่ยโทรศัพท์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...