ใช้ชีวิตอย่างเท่าทัน อย่างไม่ประมาทและไม่หลงไปกับมายาคติ หลงไปติดกับดักของกิเลส
ฝึกเป็นนักสังเกตุชีวิต และตั้งคำถามกับทุกปรากฏการณ์ พูดอ่านคิดในเรื่องดีแล้วพลังงานจะทำหน้าที่พาคนดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ....
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา