เลือกเรียนสิ่งที่ชอบและเหมาะกับตนเอง
ทำกิจกรรมเยอะๆ มีเพื่อนเยอะๆ อย่าสันโดดมาก เมื่อคุณโตขึ้น การมี connection สำคัญมาก
โฆษณา