21 ต.ค. 2022 เวลา 03:32 • การศึกษา
ใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่อยู่ในความพอดี
หาความฝันของตัวเองให้เจอ และก็ค่อยสานความฝันนั้นไปเรื่อยๆ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อน แต่ค่อยๆทำไป
หา connection ที่ดี และมีพลังบวก เพราะมันสำคัญกับชีวิตเรา
น้องๆยังลองผิดลองถูกได้อีกเยอะ แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าใช้ชีวิตบนความประมาท ชีวิตไม่ได้สั้น แต่มันก็ไม่ได้ยืนยาวเช่นกัน
โฆษณา