สำหรับ... คนที่เรารัก
ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราก็ยังเลือก
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...