21 ต.ค. 2022 เวลา 11:09 • นิยาย เรื่องสั้น
ยิ่ง ปัจจุบัน มันทำลายเรามากขึ้นเรื่อยๆ
การติดอยู่ในอดีตเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้ จนเราเริ่มจะปฏิเสธความเป็นปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ เราเริ่มสับสนว่าเราควรกลับมาอยที่ปัจจุบันดีไหม หรือคิดอยู่กับอดีตไปอย่างนั่น จนวันสุดท้ายของเรา
ใจนึงก็อยากอยู่ต่อแต่อีกใจก็ท้อเหลือเกิน
โฆษณา