เคยมีความรู้สึกอยากให้ความตายมาหาเราเร็วขึ้นไหม เป็นความตายที่ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ?
คำถามนี้ถูกลบ
เราจะอยากตายก็ต่อเมื่อไม่สามารถทนความ
ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้นานๆ จนอยาก
ไม่มีธาตุขันธ์เพื่อรองรับความทุกข์ที่้เกิดขึ้น
แต่ก็เป็นแค่ความอยาก เพราะการเห็นทุกข์
ก็เห็นสภาวะของธรรมที่มาพร้อมความทุกข์
เพื่อให้เรียนรู้และอยู่ร่วมกับมันอย่างเข้าใจ..,
โฆษณา