23 ต.ค. 2022 เวลา 03:52 • ปรัชญา
The Teaching of the Donkey
คำสอนของลา
2
Credits photo to Unknown
• One day a farmer’s donkey fell into a well. The animal cried loudly for hours, while the farmer tried to find something to do to get him out.
2
• วันหนึ่งลาของชาวนาตกลงไปในบ่อน้ำ เจ้าลาร้องเสียงดังนานอยู่ชั่วโมง ขณะที่ชาวนาพยายามหาทางพามันออกมาให้ได้
2
• Finally, the farmer decided that the donkey was old and the well was already dry and needed to be covered anyway; that it wasn't worth pulling the donkey out of the well.
2
• ในที่สุด ชาวนาตัดสินใจว่าลานั้นแก่แล้ว และบ่อนั้นก็แห้งแล้งมานานแล้วและยังไงต้องปิดฝาอยู่ดี นั่นดูแล้วว่าไม่มีค่าที่จะดึงเจ้าลาออกจากบ่อน้ำ
2
• He invited all his neighbors to come to help him. They each grabbed a shovel and began to throw the dirt into the well.
2
• เขาจึงได้เชิญชวนเพื่อนบ้านทั้งหมดของเขามาช่วยเขา พวกเขาต่างจับพลั่วและเริ่มทิ้งดินลงในบ่อ
2
• The donkey realized what was happening and cried loudly. Then, to everyone's surprise, he quieted down after a few shovelfuls of dirt.
2
• เจ้าลาตระหนักได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและร้องไห้เสียงดัง จากนั้นทุกคนก็แปลกใจ เขาเงียบลงหลังจากที่ทิ้งดินไปอีกสองสามพลั่ว
2
• The farmer finally looked down into the well and was amazed at what he saw... with each shovelful of dirt, the donkey was doing something incredible: It was shaking off the dirt and stepping on top of the dirt.
2
• ในที่สุด ชาวนาก็มองลงไปในบ่อน้ำและรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เขาเห็น... เจ้าลาใช้ดินแต่ละพลั่วทำสิ่งในสิ่งที่เหลือเชื่อ มันกำลังเขย่าดินออกจากตัวและเหยียบบนดิน
2
• Very soon everyone saw surprised at how the donkey reached the mouth of the well, went over the edge, and trotted out...🐴
2
• ไม่นานทุกคนก็แปลกใจที่ลาถึงปากบ่อ ข้ามขอบบ่อ วิ่งเหยาะๆ ออกไป...🐴
2
• Life is going to throw dirt at you, all kinds of dirt... Use the land they throw you to get ahead. Shake it off and use it to step up. Each of our problems is a step up.
2
• ชีวิตจะโยนสิ่งสกปรกใส่คุณ สิ่งสกปรกทุกชนิด...ใช้สิ่งสกปรกเหล่านั้นที่พวกเขาโยนให้คุณก้าวไปข้างหน้า เขย่ามันออกมาและใช้มันเพื่อก้าวขึ้นให้สูงขึ้น ปัญหาแต่ละข้อของเราจะสูงขึ้นทีละขั้น
2
***We can get out of the deepest holes if we don't give up...
2
***เราจะออกจากหลุมที่ลึกที่สุดได้ ถ้าเราไม่ยอมแพ้...
2
Credits Contents to: Unknown
Translation by: ข้าพเจ้าเอง
3

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา