• เจอคำถามที่ว่า หีนยาน / มหายาน / เถรวาท / มหานิกาย / ธรรมยุติ นั้นแตกต่างกันอย่างไร? ผมจึงไปค้นคว้าข้อมูลและนำมาแชร์กันครับ
3
• ผมขอเล่าให้เห็นภาพรวมชัดเจนในเวลาอันสั้น ซึ่งท่านใดสนใจอยากทราบในประเด็นไหนเพิ่มเติม ผมยินดีตอบให้ได้ทุกคำถาม... อ่านต่อ
3
  • 4
โฆษณา