ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราควรแนะนำเขายังไงดีครับ(ปัญหาครอบครัว) ?
คำถามนี้ถูกลบ
ขออภัยเรื่องยาวมากครับ
โฆษณา