เกิดเป็นคนไทย ยื่นภาษีแบบไหนได้บ้าง ?
เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นปีจนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นช่วงที่เราทุกคนจะต้อง “ยื่นภาษี” ให้เรียบร้อย มิเช่นนั้นอาจจะโดนค่าปรับ เบี้ยปรับต่าง ๆ จากทางกรมสรรพากรตามมาได้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน วิธีการยื่นภาษีนั้นก็มีมากมายหลายช่องทางให้เราสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของตัวเราได้เลย
  • ยื่นภาษีที่กรมสรรพากรโดยตรง
วิธีนี้เป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่ใครหลายคนเคยทำมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต สำหรับใครที่ต้องยื่นภาษีเองแล้วยังไม่เคยยื่นเองมาก่อน แนะนำว่าการเข้าไปยื่นโดยตรงกับกรมสรรพากรเลยในครั้งแรกก็ถือว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจ เพราะ ข้อดี คือ มีผู้ให้คำปรึกษาโดยตรง สามารถสอบถามปัญหาหน้างานได้ทันที โดยเฉพาะคนที่มีรายได้หลายช่องทาง นอกเหนือจากรายได้ประจำ อย่างใครที่มีรายได้ในหมวด 40(8) ช่องทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการยื่นพร้อมกับปรึกษาปัญหาข้อกำหนดต่าง ๆ
2
แต่ในบางช่วงเวลาอาจมีคนใช้บริการเยอะ จนทำให้คิวยาว จึงอาจไม่ได้รับบริการที่เต็มที่ และที่สำคัญแนะนำให้ “เตรียมเอกสาร” มาก่อนให้ครบถ้วนเพราะถ้าขาดตกอะไรไป จะต้องเสียเวลาเพื่อกลับไปเตรียมเอกสารเพิ่มอย่างแน่นอน
  • ยื่นภาษีผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัท (HR ของบริษัท)
วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หลาย ๆ คนที่เพิ่งเริ่มทำงานบริษัทต่างทำกัน เพราะหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้และคิดว่าเรื่องภาษีนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก การฝากให้ฝ่าย HR จึงกลายเป็นเรื่องสะดวกและนิยมอย่างมากอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับบริษัทที่มีฝ่าย HR บริการยื่นภาษีให้กับพนักงาน
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ระมัดระวัง คือ ฝ่าย HR จะทราบเพียงรายได้ ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเท่านั้น หากเรามีตัวลดหย่อนหรือรายได้ช่องทางอื่น ต้องแจกแจงให้ฝ่าย HR ทราบด้วยเพื่อความถูกต้องของการยื่นภาษี เพื่อเราจะได้รับภาษีคืนหรือจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้อง
  • ยื่นภาษีผ่านทางธนาคาร
การยื่นผ่านทางธนาคารก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยื่น โดยเราสามารถเตรียมเอกสารและจำนวนเงินไปชำระกับธนาคารได้เลย
  • ยื่นภาษีผ่านทางไปรษณีย์
ช่องทางนี้เป็นช่องทางเฉพาะคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น โดยใช้ ภงด.90 หรือ 91 ในการยื่น ส่วนการชำระภาษีเพิ่มเติมสามารถชำระผ่าน ”เช็ค” หรือ ”ธนาณัติ” ได้
  • ยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์
ช่องทางออนไลน์ ณ ปัจจุบันถือว่าเป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสะดวกและประหยัดเวลามากที่สุด เพราะไม่ต้องไปต่อคิวที่กรมสรรพากร วิธีการเข้าไปยื่นภาษีช่องทางออนไลน์สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนัก เราสามารถเลือกใส่ข้อมูลที่เรามี แล้วระบบจะทำการคำนวณทุกอย่างเป็นภาษีที่เราต้องจ่ายเพิ่มหรือว่าสามารถขอภาษีคืนได้
วิธีการยื่นออนไลน์เหมาะกับคนที่มีความเข้าใจรายละเอียดและลำดับขั้นตอนการยื่นภาษี ทั้งการรู้รายได้ของตนเองว่าเข้ารายได้ประเภทใด ตั้งแต่ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 8 รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่เกิดขึ้นระหว่างปีว่าต้องเลือกตรงไหน อย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ต้องการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดพร้อมสแกนเอกสารเตรียมไว้ เพื่อใช้ประกอบการยื่นภาษี
การยื่นภาษีเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้เยอะหรือน้อย หลายคนมักเข้าใจผิดว่าหากรายได้น้อยไม่จำเป็นต้องยื่นภาษี แต่ความจริงแล้วรายได้ที่เราได้มามักจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อน จริง ๆ เราสามารถขอยื่นคืนได้ถ้าหากรายได้ทั้งปีของเราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น อย่าลืมยื่นภาษีทุกปีและอย่าลืมหาตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีมาช่วยให้รายได้และฐานภาษีของเราลดลงด้วย จะช่วยทำให้เราประหยัดรายจ่ายเรื่องของภาษีได้มากขึ้น
  • 3
โฆษณา