สะกดจิตตัวเอง ออกไปจากสถานการณ์ตรงหน้า
ลืมเรื่องราวที่บั่นทอน ที่ทำให้จิตตก เลือกทำอะไรที่เราชอบ แล้วก็พักฟื้นสัก3-5วัน
โฆษณา