บางคนทำมันแตกต่างชัดเจน
บางคนทำให้มันเป็นเส้นบางๆ
หลอมรวมผสมผสาน
บางคนรู้ บางคนไม่รู้
บางคนรู้ตัว บางคนไม่รู้ตัว
บางคนเชื่อมั่น ว่ามันถูกต้องทั้งหมด
คนเรามีใจ จิตใจ
ความคิด ความรู้สึก มุมมอง
แตกต่างกันไป เข้าข้างต่างกันไป
มองมุมต่างกันไป เข้าใจหัวอกเขาเราต่างกันไป
บ้างคล้ายกับชีวิตตน บ้างไม่คล้าย ไม่เป็น
ไม่เหมือน เลยตัดสิน และคิดต่างกันไป
อคติ เอียง เข้าข้าง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
จริตแต่ละคน ความรู้ ความรู้สึก ความเข้าใจ
ความไม่เข้าใจเหมือนกัน ต่างกันไป
ความถูกต้อง
ถูกใจ สังคม กลุ่ม ครอบครัว ระบบ กฎหมาย
ส่วนตัว ส่วนรวม ส่วนใหญ่ ส่วนน้อย
ถึง คิด วิเคราะห์ แยกแยะ แล้วก็ตาม สามคำนี้
มันก็ยังจะออกกันไปในคนละฝั่งกันได้เช่นกัน
มนุษย์ นานาจิต
98 รับชม