คำถาม

การแสดงความคิดเห็น กับการวิพากษ์วิจารย์ ต่างกันอย่างไร ?
26 ต.ค. 2022 เวลา 08:27 • ความคิดเห็น • 9 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ยกตัวอย่างกรณีโตโน่ละกัน การแสดงความคิดเห็นก็คือ เห็นด้วย กับ ไม่เห็นด้วย แล้วก็อธิบายรายละเอียดว่า เห็นด้วยเพราะอะไร ทำเพื่อสังคมนะ ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ในแม่น้ำมันไม่เหมือนว่ายน้ำสระนะ อันตราย แต่จะไม่วิจารณ์การทำงาน หรือไส้ในมีอะไรบ้าง...
  • 8
    คำตอบ (9)