26 ต.ค. 2022 เวลา 12:05 • ความคิดเห็น
ยกตัวอย่างกรณีโตโน่ละกัน การแสดงความคิดเห็นก็คือ เห็นด้วย กับ ไม่เห็นด้วย แล้วก็อธิบายรายละเอียดว่า เห็นด้วยเพราะอะไร ทำเพื่อสังคมนะ ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร ในแม่น้ำมันไม่เหมือนว่ายน้ำสระนะ อันตราย แต่จะไม่วิจารณ์การทำงาน หรือไส้ในมีอะไรบ้าง
แต่การวิพากษ์วิจารณ์ ก็คือ การเอาเรื่องว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ มาพูดรายละเอียด ว่าตรงนั้นดีไม่ดี ทำไมทีมงานคนเยอะ เงินบริจาคไปไหน ใครได้ใครเสีย ว่ายแล้วได้อะไร หมอก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิม แล้วเครื่องมือแพทย์ซื้อจากไหน ใครได้ผลประโยชน์
โฆษณา