ทุกคำถามที่ผมได้ตอบไปนั้นแน่นอนว่ามันจะไม่สามารถย้อนนำกลับมาใช้กับผมได้ทั้งหมดเพราะหลายๆคำถามของพวกคุณนั้นผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถามเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงครับถ้าคนที่รู้จักคิดเป็นด้วยตัวเองจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำไม่จำเป็นต้องให้ผมนั้นต้องคอยบอกปัญหาในทุกเรื่องซึ่งน่าจะเป็นข้อผิดพลาดครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับพวกคุณครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
  • 1
โฆษณา