อย่าด่วนตัดสินอะไรจากปกภาพที่คุณเห็น
ก่อนที่จะได้เห็นความจริงของเหตุการณ์นั้น
ความดีมักโดนใส่ร้าย จากน้ำมือของคนที่อิจฉา
และความดีมักเมตตาต่อสิ่งที่อ่อนแอเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ขอแค่คิดดี
ทำดีได้ สังคมโลกก็น่าอยู่ขึ้นหลายเท่าแล้ว
Kim Visarut
4 ถูกใจ
1 แชร์
147 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา