อย่าด่วนตัดสินอะไรจากปกภาพที่คุณเห็น
ก่อนที่จะได้เห็นความจริงของเหตุการณ์นั้น
ความดีมักโดนใส่ร้าย จากน้ำมือของคนที่อิจฉา
และความดีมักเมตตาต่อสิ่งที่อ่อนแอเสมอ... อ่านต่อ
Kim Visarut
24 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา