เปลี่ยนก็โต ไม่ปรับก็ตาย
ถ้าเปลี่ยนก็โต ถ้าไม่ปรับก็ตาย
บนโลกอนิจจังใบนี้ เราผู้อาศัยต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่า ไม่มีอะไรจะจีรังยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป จำต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนเเปลง. เพื่อให้ก้าวทันโลก ที่เป็นพลวัตหมุนไปอยู่เรี่อยๆ ไม่อยู่กับที่
สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ หากไม่ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะธรรมชาติ. ณ เวลานั้น ย่อมไม่โต มีแต่ตาย เหมือนไดโนเสา กับ เต่า สัตว์ยุคดึกดำบรรพ์ ทำไมเต่ายังอยู่ ไดโนเสา เหลือแต่กระดูก และ รูปปั้นไว้โชว์ หามีลมหายใจเหลืออยู่ไม่ ก็เพราะไดโนเสาไม่ยอมปรับตัว โตแต่ช้า จึงหนีไม่พ้นความตาย ต่างกับเต่าแม้จะเชื่องช้า แต่รู้จักยืดหยุ่นปรับตัว จึงพ้นจากภาวะวิกฤตมาได้
มนุษย์ หน่วยงาน องค์กรไหน ถ้ายังยึดโยงอยู่กับความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยไม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย รับรองไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต เห็นตัวอย่างบริษัทห้างร้านใหญ่ๆ ในอดีตที่ไม่ยอมปรับตัว ล้ม เลิกกิจการกันเป็นแถว
ฉะนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนเเปลง ด้วยว่า หากเราเปลี่ยนก็จะโต ถ้าขืนเราไม่ปรับก็จะพากันตายแน่นอน
... มองอีกมุม ...
แสดงความคิดเห็นของคุณ...