31 ต.ค. 2022 เวลา 01:39
Shiny Object Syndrome - อาการของคนตามหาของเล่นใหม่เรื่อยไป
3
ลองถามตัวเองว่าเรา (หรือคนรอบตัว) มีอาการเหล่านี้หรือไม่... อ่านต่อ
โฆษณา