เรื่องนี้ตอบตกใจนะกับความคิดคนสมัยนี้ยุคนี้
ความถูกใจคุณ..
กับความถูก/ผิดศีลธรรมมันคนละเรื่องกันนะ..
คนถามเขาถามผิดศีลธรรมไหม ศีลธรรมคือข้อกำหนดข้อควรปฏิบัติและยึดถือทางศาสนา ในที่เขาถามนั้นทุกศาสนาระบุหมดแหละว่าผิด..แต่มีคนออกมาบอกไม่ผิดน่ะคือความคิดของคุณ..แต่คำตอบขอยืนยันว่าในศาสนาพุทธ คริส อิสลามนั้นถือว่าผิดค่ะ
2ถูกใจ
50รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...