เรียงไปตามลำดับดังนี้ 1.คุณธรรม 2.คุณค่า 3.คุณลักษณะ 4.คุณสมบัติ
คุณธรรม คือเกราะป้องกันใจ ป้องกันตัว ที่ดีที่สุดของมนุษย์
2
คุณค่า หมายถึงคุณค่าในตัวเอง การตระหนักรู้ การให้นิยาม
คุณลักษณะ คือฐานที่มั่นคง ชีวิตที่ไม่มีวันตกต่ำต้องตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคง
คุณสมบัติ คือสิ่งที่โดนกำหนดขึ้นมาโดยความต้องการจากภายนอก หากเรายังต้องยึดโยงกับโลกภายนอก คุณสมบัติก็เป็นสิ่งจำเป็น
2
ส่วนคุณวุฒิ แทบจะเป็นประเด็นท้ายๆเลยค่ะ เป็นแค่สื่อกลางที่ให้คนทั่วไปได้เข้าใจตรงกันในบางเรื่อง เป็นไม้บรรทัดวัดแค่บางเรื่อง ไม่ใช่ทั้งหมด
3 ถูกใจ
1 แชร์
80 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา