ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณจะเลือกใช้อย่างไรระหว่าง คุณวุฒิ กับ คุณสมบัติ ในการดำรงชีวิต?
1 พ.ย. 2022 เวลา 01:43 • ไลฟ์สไตล์ • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • ภาคเอกชนหรือผู้พิจารณาจ้าง อาจเลือกคุณวุฒิตามที่กำหนด
  และคุณสมบัติเป็นรองนอกจากว่าต้องการเลือกคนที่มีคุณสมบัติ
  ตรงตามที่ต้องการ...
  • 2
 • เลือกคุณสมบัติที่ดี ค่ะ เพราะทุกสิ่งรวมอยู่ในคำๆนี้อยู่แล้ว
  • 1
 • ตราบใดที่เรายังต้องดำรงชีวิตอยู่ในทางโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเงิน
  1
  ทั้งสองอย่างอาจจำเป็น หรือ ต้องมีควบคู่กันไปสำหรับใครบางคน...
  • 3
 • มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน ถ้าคุณทำไร่ทำสวนก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณวุฒิไปแข่งขันกับใครใช้คุณสมบัติเป็นตัวนำเช่นต้องแข็งแรง. แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ใช้ทักษะหลายด้านก็ต้องใช้คุณวุฒิเป็นตัวนำแล้วตามด้วยคุณสมบัติ
  • 1
 • เรียงไปตามลำดับดังนี้ 1.คุณธรรม 2.คุณค่า 3.คุณลักษณะ 4.คุณสมบัติ
  คุณธรรม คือเกราะป้องกันใจ ป้องกันตัว ที่ดีที่สุดของมนุษย์...
  2
  • 3