คำถาม

คุณจะเลือกใช้อย่างไรระหว่าง คุณวุฒิ กับ คุณสมบัติ ในการดำรงชีวิต?
1 พ.ย. 2022 เวลา 01:43 • ไลฟ์สไตล์ • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
 • เลือกคุณสมบัติที่ดี ค่ะ เพราะทุกสิ่งรวมอยู่ในคำๆนี้อยู่แล้ว
  • 1
  • ตราบใดที่เรายังต้องดำรงชีวิตอยู่ในทางโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเงิน
   1
   ทั้งสองอย่างอาจจำเป็น หรือ ต้องมีควบคู่กันไปสำหรับใครบางคน...
   • 3
   • มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน ถ้าคุณทำไร่ทำสวนก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณวุฒิไปแข่งขันกับใครใช้คุณสมบัติเป็นตัวนำเช่นต้องแข็งแรง. แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ใช้ทักษะหลายด้านก็ต้องใช้คุณวุฒิเป็นตัวนำแล้วตามด้วยคุณสมบัติ
    • 1
    • เรียงไปตามลำดับดังนี้ 1.คุณธรรม 2.คุณค่า 3.คุณลักษณะ 4.คุณสมบัติ
     คุณธรรม คือเกราะป้องกันใจ ป้องกันตัว ที่ดีที่สุดของมนุษย์...
     2
     • 3