มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน ถ้าคุณทำไร่ทำสวนก็ไม่จำเป็นต้องใช้คุณวุฒิไปแข่งขันกับใครใช้คุณสมบัติเป็นตัวนำเช่นต้องแข็งแรง. แต่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ใช้ทักษะหลายด้านก็ต้องใช้คุณวุฒิเป็นตัวนำแล้วตามด้วยคุณสมบัติ
1 ถูกใจ
65 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา