ความฝันหรือจินตนาการที่ไร้ขอบเขต
ความจริงคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...