2 พ.ย. 2022 เวลา 01:17 • ความคิดเห็น
Twitter เป็นการอ่านเฉพาะประเด็น เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อเดียวกัน เน้นความเร็ว ไม่เน้นความถูกต้อง ไม่มีการตรวจสอบ ความคิดเห็นมีทุกโทน ดาร์กสุดกว่า FB เพราะไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่พูด ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน อวตารล้วนๆ
เราเข้า Twitter เฉพาะเวลาจะตามข่าวภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ แต่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ใน BD คงมีไม่น้อยที่ดีดตัวออกมาจาก FB เชื่อว่า BD คงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน FB และป้องกันอย่าให้เป็นเช่นนั้น
1
โฆษณา