ความคิดเห็นบนชุมชน
สื่อทางเลือก
  • 4.1K
    โพสต์
  • 17
    คำถาม
  • 2.2K
    สมาชิก
สื่อทางเลือก จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทางการสื่อสารเพื่อสะท้อนความคิด ความเห็นและปัญหาของกลุ่มที่ถูกมองข้าม และเลือกที่จะพูดข้อเท็จจริง กรุณาอย่าแอบแฝงใช้ทำกิจกรรมที่ผิดศีลธรรม