เป็นอย่างที่อยากจะเป็น คิดเอง ทำเอง และยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา