ประเภทของบุคคล มีหลากหลายค่ะ รู้สึกใน blockit จะได้ความรู้ มุมมอง การให้เกียรติ คนอื่นๆ การใช้ภาษา อ่านแล้วค่อนข้างน่าอ่านค่ะ
  • 5
โฆษณา