ความอิจฉา มักเผาใจตัวเอง ทำให้เป็นทุกข์ตลอดเวลา
#สมโพชน์จะเกษียณ
  • 1

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา