โต๊ะจีน มาจากไหน
คนจีนเริ่มกินเลี้ยงกันมาตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้ว เป็นการเคารพนับถือผู้สูงวัย โดยรูปแบบการจัดโต๊ะก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์หมิง - ชิง จึงได้เริ่มมีการใช้โต๊ะกลมขนาดใหญ่ที่นั่งล้อมกันได้ 8 คน
| จากรากสู่เรา
  • 20
โฆษณา