ในความสุขมักมีความทุกข์อยู่เสมอและในความทุกข์นั้น จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น และมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้เราจดจำไว้เป็นบทเรียนสอนชีวิตในวันข้างหน้าอย่างดีค่ะ
2ถูกใจ
66รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...