5 พ.ย. 2022 เวลา 13:35 • ความคิดเห็น
ในความสุขมักมีความทุกข์อยู่เสมอและในความทุกข์นั้น จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น และมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้เราจดจำไว้เป็นบทเรียนสอนชีวิตในวันข้างหน้าอย่างดีค่ะ
โฆษณา