6 พ.ย. 2022 เวลา 00:13 • ความคิดเห็น
"อารมณ์เหมือนน้ำ"
คุมอารมณ์ได้ คือวิธีการรับมือที่ดีที่สุด
เรามักประสบกับความไม่สมหวัง
ความไม่ได้ดั่งใจ จากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
และความไม่สมหวังความไม่ได้ดั่งใจนี้
มักเป็นที่มาของความพลุ่งพล่านทางอารมณ์
.
อารมณ์คนเราเหมือนน้ำ
ต้องรู้จักผันระบายให้ไหลเวียน อย่าให้ขังอยู่กับที่
การฝึกคุมอารมณ์คือการฝึกผันสายน้ำ
จากโทษก็กลายเป็นคุณ
จากเดือดพล่านก็กลายเป็นสงบเย็น
จากปะทะก็กลายเป็นโอนอ่อน
เมื่อผันอารมณ์ได้ย่อมดึงดูดคนให้เข้าหา
เมื่อมากมิตร ทางออกย่อมมากตามมา
.
เพราะยามใดที่คุมสติได้
ย่อมมีปัญญาจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว
ช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาด และชี้วัดความสำเร็จ
.
เจออะไรก็ ฮึบ ฮึบ ยิ้ม ไว้ก่อนนะ
โฆษณา