กลัวตรงข้ามกับความกล้าหาญ
เชื่อว่าไม่มีคนใหนที่ไม่มีความกลัวเลย
แต่ความกล้าหาญเราค่อยๆสร้างได้
เริ่มจากเรื่องเล็กๆ ขยายไปเรื่องที่ใหญ่ขึ้น
จนวันหนึ่ง คุณจะเผชิญหน้ากับมัน
เผชิญกับมันทั้งๆที่ขาสั่นๆ โดยไม่หนี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...