“ทำให้ชีวิตของเราเจริญอย่างยั่งยืน”
หน้าที่ของเรามีอยู่อย่างเดียวคือทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองมาอย่างไร... อ่านต่อ
48 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...