หน้าที่ของเรามีอยู่อย่างเดียวคือทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองมาอย่างไร... ดูเพิ่มเติม
  • 1
โฆษณา