มูฟออนค่ะ ถ้าต้องเลิกกัน นั่นแปลว่ามีปัจจัยที่ทำให้การแยกจากกันเป็นทางเลือกที่ดี เหมาะสมกับชีวิตมากกว่าที่จะอยู่ด้วยกันทั้งสำหรับเราและเขาค่ะ
รักไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอด รักคือการที่เรายินดีที่จะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นกับตัวเขา แม้ว่าเราจะไม่ได้รับรู้และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นค่ะ ถ้าสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเขาและเรา คือการแยกจากกัน ก็ขอให้จากกันด้วยดีก็พอค่ะ
  • 1
โฆษณา