ก็ไม่ได้เห็น
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์สีเลือด เกิดจากการที่จันทรุปราคาเต็มดวง
เงาของโลกจะบดบังแสงอาทิตย์ไปเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ ทำให้เกิดการกรองแสงสีฟ้าออกไป จนเรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงจาง ๆ คล้ายกับเลือดนั่นเอง... อ่านต่อ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...