ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหน แต่ถ้าก้าวมาทำธุรกิจแล้วสิ่งที่ขาดไปไม่ได้คือแผนการของธุรกิจ ซึ่งหนังสือเล่ม "WRITING WINNING BUSINESS PLANS - เขียนแผนธุรกิจให้รวย" ช่วยคุณได้
กลับมาสู่หนังสือธุรกิจอีกครั้ง แต่วันนี้จะมาพูดถึงพื้นฐานของการทำธุรกิจเลยครับ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจแบบใด สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือแผนการที่ดีครับ
แต่บางคนอาจจะไม่สนใจหรือละเลยการทำแผนธุรกิจเพราะไม่เห็นถึงความสำคัญของมัน วันนี้ผมจะช่วยเน้นย้ำถึงประโยชน์และความสำคัญของแผนธุรกิจที่คุณไม่ควรมองข้ามถ้าอยากประสบความสำเร็จ
🔵หน้าที่หลักของแผนธุรกิจประกอบด้วย 2 อย่างด้วยกันคือ
- เพื่อใช้ในการระดมทุนหรือดำเนินการขอสินเชื่อกู้ยืมกับสถาบันทางการเงิน
- เพื่อเป็นตัวช่วยบริหารจัดการเพื่อนำองค์กรของคุณไปถึงเป้าหมาย
ด้วยเหตุนี้แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผนที่นำทางของคุณและหน้าตาของธุรกิจของคุณ เพราะนอกจากมันจะทำให้คุณเข้าใจในธุรกิจแล้วมันยังช่วยให้นักลงทุนเข้าใจและอยากลงทุนในธุรกิจคุณด้วย ซึ่งต่อไปนี้คือเหตุผลที่แผนธุรกิจช่วยให้คุณได้ทั้งเงินทุนแล้ววิธีการในการทำธุรกิจครับ
1) แผนธุรกิจช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจน คุณและนักลงทุนจะเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างแจ่มแจ้งและยังช่วยให้คุณสามารถเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุต่างๆที่จะอาจเกิดขึ้นได้
2) แผนธุรกิจช่วยวางกรอบในการกำหนดธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้ทั้งนักลงทุนและคุณมองเห็นถึงทิศทางของธุรกิจที่คุณอยากจะไป เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้อย่างถูกจุด
3) แผนธุรกิจช่วยตอบคำถามและข้อสงสัยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพราะนักลงทุน สถาบันทางการเงิน หรือแม้แต่พนักงานของคุณต่างมีข้อสงสัยในธุรกิจคุณทั้งนั้น ซึ่งแผนธุรกิจจะช่วยคุณตอบคำถามให้ครับ
4) แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ดีในการเฝ้าติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงาน คุณสามารถใช้แผนธุรกิจเพื่อวัดประสิทธิผลของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยิ่ง
เค้นจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการนั้นออกมา แสดงมันออกมาในรูปแบบของแผนธุรกิจ สื่อมันออกไปให้ถึงใจของผู้คนและนักลงทุน แล้วทุกคนจะรู้ถึงความเอาใจใส่ของคุณจากแผนที่คุณทำขึ้นมาครับ
แผนธุรกิจไม่ใช่เครื่องมือที่ไว้ทำนายอนาคตแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณได้ครับ แผนธุรกิจที่ดีจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เอกสารที่ทำครั้งเดียวเลิกครับ
แผนธุรกิจอาจจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อและกินพลังงานในการทำมาก แต่คนที่ประสบความสำเร็จจะสามารถอดทนและทำมันจนเสร็จได้ แม้แผนธุรกิจจะไม่ได้การันตีความสำเร็จ แต่มันก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้มากนะครับ เพราะ "การไม่วางแผนคือการวางแผนสู่ความล้มเหลว" ครับ
เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อคนที่ต้องการสร้างแผนธุรกิจโดยเฉพาะครับ หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่อยากเขียนแผนธุรกิจก็อย่าลืมเอาหนังสือเล่มนี้มาช่วยสร้างแผนแห่งชัยชนะของคุณนะครับ😄✊
#writingwinningbusinessplans #เขียนแผนธุรกิจให้รวย #อ่านแล้วลืมก็ให้คนอื่นช่วยจำ #พัฒนาตนเอง
โฆษณา