ผู้ประกอบการ
  • 171
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 57
    สมาชิก
บุคคลซึ่งขายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่