ความคิดเห็นบนชุมชน
ผู้ประกอบการ
  • 311
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 79
    สมาชิก
บุคคลซึ่งขายสินค้า หรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่