ตั้งสติค่ะ แล้วแก้ทีละเรื่อง เรื่องไหน แก้ก่อนและแก้ได้หรือไม่ได้ ได้ก้อได้ถ้าแก้ไม่ได้ ปล่อย เช่น เรื่องงาน เงิน ความรัก ความสัมพันธ์ แก้ทีละอย่างค่ะ 🙂
โฆษณา