การรับรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ของทุก ๆ คน ล้วนขึ้นกับประสบการณ์ ทัศนคติ และการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็มีทัศนคติอยู่ในนั้น
เหมือนการที่ HR สัมภาษณ์งาน ก็หยิบมาคุยได้ทุกเรื่อง
สาส์นเดียวกัน
- การใช้ผู้ส่งสาส์น และหรือผู้รับสาส์น แตกต่าง
- การเข้าใจสาส์นแตกต่าง
  • 2
โฆษณา