อ่านผ่านๆ ไปรอบนึงก่อน แล้วจัดเรื่องที่จะอ่านเจาะลงไป แบ่งไปให้แน่นอนว่าจะอ่านถึงตอนไหนแล้วก็พักเลย
พักคือเดินเล่นหรือทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองอย่างกวาดบ้านล้างจาน อย่าเสพย์ พวกข่าวสารบันเทิงอะไรเลย สมองต้องการเวลาในการย่อยข้อมูล
116 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา