ความจริงแล้วก็ตามนั้นครับ เราเกิดมาและดำเนินชีวิตไปจนตาย มันก็แค่นั้น เพียงแต่ว่าในเมื่อเราสามารถมีจิตสำนึก พิจารณา ไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ได้ สมองของเรามีศักยภาพในการสร้างสรรค์เรื่องราวและจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่และตายเปล่าไปแบบนี้ เราสามารถออกแบบความหมายของการดำเนินชีวิตได้ สามารถออกแบบเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แต่เป็นในแบบของเราเอง
  • 3
โฆษณา