13 พ.ย. 2022 เวลา 00:01 • ความคิดเห็น
ออกกำลังกาย ไปวิ่งมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลาย แต่ถ้าเป็นเพราะกังวล
หาให้เจอเหตุแล้วแก้ที่เหตุเช่นไ ม่มีเงินใช้ อันนี้เครียดทุกคน ต้องหาวิธี
เพิ่มงาน เพิ่มเงิน ทำงานล่วงเวลา ขายขนมเพิ่มสมองมันจะคิด ถ้าคุณจนทาง
เริ่มต้นที่ตัวเราคิดหาทางออก เลือกทางที่ถูกต้อง ยอมเหนื่อย เครียดเรื่องปัญหาชีวิต ก็ต้องเข้าหาปัญหาแก้ไข ตัดสิใจเลือก ปล่อยวางบ้างแม้นจะยาก
หาวิธี1 2 3 แล้วเลือทางที่ดีที่สุด ปรึกษาเพื่อน ผู้ใก้ลชิด หัวหน้างาน อาจจะมีทางเลือกที่ดีเสนอให้เรา อย่าเก็บปัญหาไว้ในใจคนเดียวทุกปัญหามีทางออกเสมอ
โฆษณา