“กลิ่นหอมละมุน จะติดมือของผู้ให้ดอกกุหลาบเสมอ
ฉันใดฉันนั้น ผู้ที่ทำความดีต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ย่อมได้รับผลทันที คือความสุขใจ ดั่งกลิ่นหอมละมุนที่ติดมือ”
  • 3
โฆษณา