14 พ.ย. 2022 เวลา 00:18 • ความคิดเห็น
ออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร ลดของมัน ของทอด ไม่มีทางลัดครับ ส่วนตัวผมเองเข้ายิม 6 วัน/สัปดาห์ ควบคุมอาหาร ทำแบบนีั้มา 4 ปีแล้วครับ
โฆษณา