เพราะผมมีอีก 4-5 บริษัทรอผมอยู่
1 dtac ค่าเน็ตและโทรศัพท์
2 การไฟฟ้านครหลวง
3 การประปานครหลวง
4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5 กรุงศรีคาร์ฟอร์แคช
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา