คนในสังคมนั้นๆ..และความคิด/การกระทำของคนในสังคมนั่นแหละ
2ถูกใจ
77รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...